1,296 Stedman Cinques

John Hyden
2314567890E
421536   (a)
132456   4b
2 part
(a) =  5s.6.8.10.11.13.15 (20 sixes)
(b) =  1.2.4.7.9.11.14.16.19.21