1,313 Stedman Cinques

Richard I Allton
2314567890E
214365    5.7.8.10.11.s13.15.16 (20)
32416587   s1.9.10.s13.15.16.s22
31246578   s13.s15.18.s22
13426587E90 1.s7.s9.s13.s15.18.s22
31527486   s3.6.7.12
3251648709E 2.s3.s9.12.s15
32417586   3.4.12.s17.s19
21346587   3.4.12.16.17.18
1243     3.4.s7.s9.s12.s17.18
1342     3.4.s12.17.18

Contains all near misses.