5,088 Spliced Surprise Major (6–10 methods)

Andrew N Tyler
6 methods:
23456 M I/V B W H Part 1  Part 2  Part 3  
43526 -   -   - R.MR.MEU. R.WM.UEM. U.FW.EMR.
24536      -   WMUFRU.U WUMFWU.M FFMWEU.R
32546      -   FEUWER.U MFMMRE.M MMWFWE.U
25346   x      EF.UR.WU RE.WF.MR RM.EU.FE
53246   x      UW.FW.FW UF.RW.WR MR.WF.MU
62345 -      - W.MEFEEU. W.RMREWM. E.FREWMM.
36245       - RWMFUEF. UFEFMWR. EEFUWER.
23645       - WFURWER. MEURUFR. RUEWFFU. 

7 methods:
23456 M I/V B W H Part 1  Part 2  Part 3  
43526 -   -   - R.RU.BEM. B.MB.FWM. R.FR.WMR.
24536      -   FBBRWE.U UBFMEU.M RWWMFW.E
32546      -   WRUFBR.U MUWRFR.E EUMERM.B
25346   x      WM.BF.UF RF.UB.BR UB.UM.BE
53246   x      UE.FB.FR UB.BW.BW MR.MF.WB
62345 -      - M.EEUMEU. E.FRMBMW. B.FUEWMM.
36245       - WEFEUFE. WEBWFMU. WEBUBWR.
23645       - WFUEEWF. MWRMEWF. RUFERUR. 

8 methods:
23456 M I/V B W H Part 1  Part 2  Part 3  
43526 -   -   - R.MB.PUM. F.FB.UEM. M.EF.EWP.
24536      -   FWPMFU.R RPUWUB.M PUEWRE.P
32546      -   PFUPBR.R WUFUBP.E BWMPBW.M
25346   x      UB.ER.EF ME.PB.FU RP.FM.MF
53246   x      ER.PW.BM UF.PP.FW RR.WM.EU
62345 -      - F.EBFEUF. U.UEBWFB. B.PWEBMM.
36245       - WBWFBRE. PBEUMMR. WEMRBWR.
23645       - UERPWMW. MPBRRWF. RPWEUFU. 

9 methods:
23456 M I/V B W H Part 1  Part 2  Part 3  
43526 -   -   - R.CR.MPC. P.PM.BCM. R.WF.UUR.
24536      -   WRCWFW.P MBWUWB.P PWCPWB.E
32546      -   CWUPBF.C WFRURW.M PFCBUC.C
25346   x      FF.BE.PC EB.FR.RF UR.EB.EP
53246   x      EE.EC.FF UP.RM.PU MR.RM.MB
62345 -      - M.MBFEWB. U.BEMMFM. F.UBERMM.
36245       - BECCEBR. UPPCUWU. CRFUBPW.
23645       - EWRUPWF. MEUPBFW. RCEECUE. 

10 methods:
23456 M I/V B W H Part 1  Part 2  Part 3  
43526 -   -   - L.PL.UCR. P.LB.CBM. L.CL.FCP.
24536      -   PUPLUF.R FURFPW.M WCMCWE.C
32546      -   EWURBL.L PMRLUP.R PULURB.L
25346   x      RE.BB.UW PB.UW.EC RF.PE.PB
53246   x      CL.WW.LC UM.EC.PU BR.BF.WE
62345 -      - F.FMEPEM. C.WMPFRE. M.RFEEMM.
36245       - WEBLUPF. FBFFBBR. BWUMLUR.
23645       - FUWRMEL. MECWRMF. CMECWCW. 
 

The 6 method arrangement contains 864 each Lindum (M), Uxbridge and Wembley; and 832 each Ealing, Rutland and Watford (F); with 144 changes of method and 113 combination rollups.
The 7 method arrangement contains 736 each Brislington, Ealing, Lindum (M), Uxbridge and Wembley; and 704 each Rutland and Watford (F); with 144 changes of method and 114 combination rollups.
The 8 method arrangement contains 640 each Brislington, Ealing, Lindum (M), Peterborough, Uxbridge, Watford (F), and Wembley; and 608 Rutland; with 146 changes of method and 109 combination rollups.
The 9 method arrangement contains 576 each Brislington, Claybrooke, Ealing, Peterborough, Rutland, and Uxbridge; and 544 each Lindum (M), Watford (F) and Wembley; with 139 changes of method and 99 combination rollups.
The 10 method arrangement contains 512 each Claybrooke, Ealing, Lindum (M), London, Peterborough, Rutland, Uxbridge, Watford(F), and Wembley; and 480 Brislington; with 148 changes of method and 87 combination rollups.
All arrangements contain all the work of each method for every bell.

Published in The Ringing World (2002, page 29).