5,064 Spliced Plain Major (3 methods)

Robert T Kakuk
234567  W V F I M H Methods  
574263     -   s s G.P.P.
53426    s       GGG.L
547263    s      s GGG.GGGG.
65234       - - - PPPPP.PP.P.
53264   2         LLL.LLPG.GG
42365         - - LP.GGGGG.
673452     -   s s G.P.P.
62345    s       GGG.L
637452    s      s PLLL.L.
56423       - - - PPPPP.PP.P.
62453   2         LLL.LLPG.GG
34256         - - LP.GGGGG.
572364     -   s s G.P.P.
527364          s GGGL.
65342       - - - PPPPP.PP.P.
54362   2         LLL.LLPG.GG
23465         - - LP.GGGGG.
674253     -   s s G.P.P.
647253          s GGGL.
56234       - - - PPPPP.PP.P.
63254   2         LLL.LLPG.GG
42356         - - LP.GGGGG.
573462     -   s s G.P.P.
52346    s       GGG.L
537462    s      s PLLL.L.
65423       - - - PPPPP.PP.P.
52463   2         LLL.LLPG.GG
34265         - - LP.GGGGG.
672354     -   s s G.P.P.
627354          s GGGL.
56342       - - - PPPPP.PP.P.
64352   2         LLL.LLPG.GG
32456         - s LP.GGGGG. 
2 part.

Contains 2368 Plain Bob, 1896 Gainsborough Little Bob, 800 Little Bob, with 130 changes of method, all the work.