5,000 Spliced Plain Major (3 methods)

Robert T Kakuk
234567  W V M H Methods  
46235  -   - s P.L.LLL.
42635       s GGGGGGG.
65234     - s LLLL.P.
472536  - s s   P.P.PPPP.P
372546     s   PPPPPP.P
246537   s - s PP.PPPP.P.
26453       s PPPPPPP.
43265  -   - s P.PPPPP.P.
42365       s PPPPPPP. 
35426  -   - s P.L.LLL.
34526       s GGGGGGG.
56423     - s LLLL.P.
374625  - s s   P.P.PPPP.P
274635     s   PPPPPP.P
345627   s s s PP.PPPP.P.
35462       s LLLLLLL.
42356  -   - s P.PPPPP.P.
43256       s PPPPPPP. 
26435  -   - s P.L.LLL.
24635       s GGGGGGG.
65432     - s LLLL.P.
274536  - s s   P.P.PPPP.P
374526     s   PPPPPP.P
426537   s - s PP.PPPP.P.
46253       s PPPPPPP.
23465  -   - s P.PPPPP.P.
24365       s PPPPPPP. 
2 part.

Contains 4000 Plain Bob, 504 Gainsborough Little Bob, 496 Little Bob, with 76 combination rollups, 28 changes of method, all the work.