1,344 Spliced Plain Triples and Major (2 methods)

Andrew J Rawlinson
23456  1 2 4 5 6 7 Methods 
26453  - s -      T.T.TT.
34265  -      - - M.MMMMM.M.
23465        -   TTTTTT.
43562        -   MMMMMM.M
25364       - -   TTTTT.T.
32564          - MMMMMMM.
56324  -      -   T.TTTTT.
32654  s       - M.MMMMMM.
63254        -   TTTTTT.
56234  -         M.MMMMMM
45263  -    s    T.TTTT.T
25346  s      -   M.MMMMM.M
34256  -      -   T.TTTTT.
23456          - MMMMMMM.

Contains 784 Plain Bob Major(M), 560 Plain Bob Triples(T), with 51 combination rollups, 13 changes of method.