5,184 Gresford Surprise Major

Donald F Morrison (no. 6181)
 234567 I F W M B V H
(35264)       -
(35642)    -   -
(35426)    -   -
(52436)      - -
 64235      -    -
(36452)      - 2
 274653    s s   -
 726345   2 - s s   -
 372546 2       -
 342567       s s  
Repeat twice.

Contains 18 each 56s, 5678s off the front and 6578s off the front, 9 each 8765s off the front and 8756s off the front, 6 8765s, and back rounds.